Suositukset ja rajoitukset Turun liikuntapaikoilla jatkuvat 7.2.2021 asti

Uimahallit on suljettu yleisöltä, mutta lasten ja nuorten seuravuorot jatkuvat.
Liikuntapaikoilla ovat voimassa linjaukset ja määräykset mm. yli 15-vuotiaiden maskin käytöstä, turvaetäisyyksien noudattamisesta ja käsihygieniasta. Lisäksi kouluikäisille ja erityisesti 12-vuotta täyttäneille suositellaan maskin käyttöä.
https://www.turku.fi/uutinen/2021-01-07_suositukset-ja-rajoitukset-turun-liikuntapaikoilla-jatkuvat-2412021-asti