Tekniikkaryhmät jakaantuvat neljään tasoon. Kursseilla on suositusikä, josta voidaan tarvittaessa joustaa.

Lisäksi on tarjolla erikseen yli 9 tai yli 10 -vuotiaiden tekniikkakursseja kysynnän mukaan. 

Tekniikkataiturit-kurssin jälkeen on tavoitteena, että lapsi on pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukaan uimataitoinen, eli hypättyään syvään veteen hän ui 200m yhtäjaksoisesti, josta vähintään 50m selällään. 

Tekniikkauimakoulu 5-8 -vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida selkäuintia, alkeisrintauintia ja myyräuintia 25 metriä sekä tehdä kuperkeikan. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 50 metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia, 25 metriä vapaauintia ja rintauinnin potkuja selällään sekä rintauinnin käännöksen ja delfiinipotkut. Suurin osa harjoitteista tapahtuu syvässä vedessä, ja niissä keskitytään pääosin tekniikoihin. Vaikka matkat on määritelty metreinä, ne ovat viitteellisiä. Tavoitteena on teknisesti hyvä ja oikeaoppinen uinti, joten harjoitteet tapahtuvat lyhyillä matkoilla, jottei tekniikka horju.

Tekniikka1 5-8 -vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 50 metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia, 25 metriä vapaauintia ja rintauinnin potkuja selällään sekä delfiinipotkut. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 50 metriä selkäuintia ja vapaauintia, 25 metriä rintauinnin potkuja sekä hyppäämään pää edellä. Kurssilla syvennetään entisestään tekniikan opettelua. Vaikka matkat on määritelty metreinä, ne ovat viitteellisiä. Päätavoitteena on teknisesti hyvä ja oikeaoppinen uinti, joten harjoitteet tapahtuvat lyhyillä matkoilla, jottei tekniikka horju. Tekniikan parantuessa myös uintimatka pitenee. Tekniikoiden pääpaino on kylkipotkuissa, selkä- ja vapaauinnissa, sekä delfiinipotkuissa.

Tekniikka2 5-8 -vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 50 metriä selkäuintia ja vapaauintia, 25 metriä rintauinnin potkuja, delfiinipotkut ja kylkipotkut. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 50 metriä rintauintia, 75 metriä selkäuintia ja vapaauintia, 25 metriä delfiinipotkuja sekä startit ja käännökset. Kurssilla syvennetään entisestään tekniikan opettelua. Vaikka matkat on määritelty metreinä, ne ovat viitteellisiä. Pääavoitteena on teknisesti hyvä ja oikeaoppinen uinti, joten harjoitteet tapahtuvat lyhyillä matkoilla, jottei tekniikka horju. Tekniikan parantuessa myös uintimatka pitenee. Tekniikoiden pääpaino on selkä- ja vapaauinnissa sekä delfiinipotkuissa.

Minitekniikkataiturit 4-7 -vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 25 metriä selkäuintia ja vapaauintia ja rintauinnin potkuja, 50 metriä alkeisselkää ja myyräuintia sekä delfiinipotkut ja rintauinnin käännöksen. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 100 metriä rintauintia, selkäuintia ja vapaauintia lähdöillä ja käännöksillä tai 100 metriä sekauintia sekä 50 metriä delfiinipotkuja. Tähän ryhmään tultaessa uimataito on jo hyvä. Tämän kurssiin jälkeen olet valmis siirtymään kilpauinnin puolelle tai jatkamaan tekniikkataitureihin kartuttamaan osaamistasi. Vaikka kurssi antaa valmiudet kilpauinnin puolelle, ei haittaa, vaikka ei olisi kiinnostunut kilpauinnista. Tällä kurssilla harjoitellaan kaikkia lajeja ja syvennytään tekniikoihin.

Tekniikkataiturit 6-9 -vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 50 metriä rintauintia, 75 metriä vapaauintia ja selkäuintia sekä 25 metriä delfiinipotkuja. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 100 metriä rintauintia, selkäuintia ja vapaauintia lähdöillä ja käännöksillä, 50 metriä delfiinipotkuja, 25 metriä perhosuintia tai 200 metriä yhtäjaksoisesti lähdöillä ja käännöksillä sekauintia. Tämän kurssiin jälkeen olet valmis siirtymään kilpauinnin puolelle. Vaikka kurssi antaa valmiudet kilpauinnin puolelle, ei haittaa, vaikka ei olisi kiinnostunut kilpauinnista. Tällä kurssilla harjoitellaan kaikkia lajeja ja syvennytään tekniikoihin. 

 

 

Instagram