Varhaisuimakoulu 4-7 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi uskaltaa olla vedessä itsenäisesti, uskaltaa sukeltaa ja osaa puhaltaa kuplia. Lapsen tulee olla vähintään metrin mittainen, koska harjoitukset tehdään 85 cm syvässä altaassa. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 5-10 metriä myyrää ja alkeisselkää, kellumaan avustettuna sekä erilaisia liukuja ja potkuja.

Alkeisuimakoulu 4-7 vuotiaille/Alkeet kouluikäisille 8+ vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida vatsallaan ja selällään n. 5 metriä. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 10 metriä myyrää, alkeisrintauintia ja alkeisselkää, erilaisia kelluntoja, liukuja ja potkuja sekä hyppyjä. Osa harjoitteista tehdään jo syvemmässä vedessä.

Alkeisjatkouimakoulu 5-8 vuotiaille/Alkeisjatko kouluikäisille 8+ vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida myyrää ja alkeisselkää 10 metriä, kellua ja liukua itsenäisesti sekä hypätä veteen. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 25-35 metriä myyrää, alkeisrintauintia ja alkeisselkää, tekemään kuperkeikkoja ja käsilläseisonta. Kurssilla uidaan jo pitempiä matkoja ja keskitytään oikeaan uintiasentoon ja hengitykseen. Osa harjoituksista tehdään syvässä.

Vesipedon uimakoulut

Koko kauden mittaiset vesipedon uimakoulut hyödyntävät uusia opetusmetodeja. Kursseilla käytetään eri uimaopetusmetodien parhaita paloja ja edetään yksilöllisten tasojen mukaan. Osalla tunneista käytetään kelluttavaa pukua apuna uimaan oppimisessa. Puvuilla uintiasennosta tulee heti oikea, se mahdollistaa nopean oppimisen ja syvässä uinnin.

Vesipedon varhaisuimakoulu 4-7 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi uskaltaa olla vedessä itsenäisesti, uskaltaa sukeltaa ja osaa puhaltaa kuplia. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 5-10 metriä myyrää ja alkeisselkää, kellumaan, sukeltamaan sekä erilaisia liukuja ja potkuja. Harjoitukset tehdään syvässä vedessä kokonaan tai osittain kelluttavien pukujen kanssa. Vaikka lapsi ei uskaltaisi ensimmäisillä kerroilla olla syvässä vedessä puvulla, saati ilman, hän oppii kurssin aikana luottamaan itseensä ja oppii uimaan ensin puvulla ja sen jälkeen ilman. Kurssi etenee lapsen tason mukaan siten, että harjoitteet ilman pukua tehdään lapsen tason mukaan.

Vesipedon alkeisuimakoulu 4-7 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida myyrää ja alkeisselkää 5 metriä, liukua, sukeltaa kaaren läpi ja hypätä veteen. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 10-20 metriä myyrää, alkeisrintauintia ja alkeisselkää, erilaisia kelluntoja, liukuja ja potkuja sekä sukeltaa esineen pohjasta. Heti, kun uimataito on riittävän hyvä, aloitetaan puvuilla käsivetojen ja rintauinnin potkujen selin harjoittelu. Alkeisuinneissa on tärkeää oppia oikeanlainen hengitys ja uintiasento polvia ja nilkkoja myöten.

Vesipedon tekniikkauimakoulu 5-8 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida myyrää, alkeisselkää ja alkeisrintauintia 10 metriä, liukua ja kellua, lähteä laidalta uimaan ja potkia oikein. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 35 metriä alkeisvapaauinti, alkeisrintauintia ja alkeisselkää sekä tekemään kuperkeikan. Kurssilla aloitetaan heti tason mukaisesti käsivetojen ja rintauinnin harjoittelu puvuilla ja ilman. Tekniikoiden uintimatkat ovat viitteellisiä, sillä on tärkeämpää oppia uimaan teknillisesti oikein, ja tästä syystä tekniikkoja harjoitellaan lyhkäsillä matkoilla, ettei tekniikka horju.

Vesipedon jatkotavoitteet 5-8 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida selkäuintia, vapaauintia ja alkeisrintauintia 25 metriä, rintauinnin käsivedot ja potkut sekä tehdä kuperkeikan ja käsilläseisonnan. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 50 metriä vapaauintia ja selkäuintia, delfiinipotkun, rintauintia, käännöksen ja startin. Kurssilla harjoitellaan jo tekniikkaa, ja puvun käyttö vähenee tavoitteiden mukaisesti. Tekniikoiden uintimatkat ovat viitteellisiä, sillä on tärkeämpää oppia uimaan teknillisesti oikein, ja tästä syystä tekniikkoja harjoitellaan lyhkäsillä matkoilla, ettei tekniikka horju.

 

AIKUINEN-LAPSI UIMAKOULUT 

Haluatko, että uinti on sinun ja lapsen yhteinen harrastus vielä vauvaiän jälkeenkin? Aikuinen-lapsi uimakouluissa se on mahdollista!

Ryhmät noudattavat samoja tavoitteita ja lähtötasoja, kuin normaalit uimakoulumme (alkeet a - jatko), mutta altaassa on yksi aikuinen yhtä lasta kohti. Aikuisen tulee olla uimataitoinen yli 18-vuotias henkilö, joka tuntee lapsen entuudestaan. Suosittelemme, ettei aikuinen olisi joka kerta eri! Opettaja neuvoo aikuista ohjaamaan lasta, eli näin aikuinen itse oppii uinninopetuksen alkeita. Opettaja ottaa kontaktia myös lapsiin, mutta tavoitteena on, että vanhempi ohjeistaa lasta ohjaajan ohjeiden mukaan. Ryhmät pidetään pienryhminä (max 10 lapsi-aikuisparia/ryhmä). Ohjaajia on kaksi, mikäli uimareita on yli viisi. Kurssimaksuun sisältyy sekä lapsen että aikuisen sisäänpääsy, opetus sekä vakuutus lapselle. Vanhempi on vastuussa lapsesta koko uinnin ajan.

 

Instagram