Tekniikkaryhmät jakaantuvat neljään tasoon. Kursseilla on suositusikä, josta voidaan tarvittaessa joustaa.

Lisäksi on tarjolla erikseen yli 9 tai yli 10 -vuotiaiden tekniikkakursseja kysynnän mukaan. 

Tekniikka 3 kurssin jälkeen on tavoitteena, että lapsi on pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukaan uimataitoinen, eli hypättyään syvään veteen ui 200m yhtäjaksoisesti, josta vähintään 50m selällään. 

Tekniikkauimakoulu 5-8 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida selkäuintia, alkeisrintauintia ja myyräuintia 25 metriä sekä tehdä kuperkeikan. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 50 metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia, 25 metriä vapaauintia ja rintauinnin potkuja selin sekä rintauinnin käännöksen ja delfiinipotut. Kurssilla harjoitellaan jo tekniikkaa, ja puvun käyttö vähenee tavoitteiden mukaisesti. Suurin osa uinneista tapahtuu jo syvässä vedessä, ja keskitytään pääosin tekniikoihin. Vaikka matkat on määritettynä metreinä, ne ovat viitteelliset. Tavoitteena on teknillisesti hyvä ja oikeaoppinen uinti, joten harjoitteet tapahtuvat lyhkäsillä matkoilla, ettei tekniikka horju.

Tekniikka 1 5-8 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 50 metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia, 25 metriä vapaauintia ja rintauinnin potkuja selin sekä delfiinipotkut. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 50 metriä selkäuintia ja vapaauintia, 25 metriä rintauinnin potkuja sekä hypätä pääedellä. Kurssilla syvennetään entisestään tekniikan opettelua. Vaikka matkat on määritettynä metreinä, ne ovat viitteelliset. Pääavoitteena on teknillisesti hyvä ja oikeaoppinen uinti, joten harjoitteet tapahtuvat lyhkäsillä matkoilla, ettei tekniikka horju. Tekniikan parantuessa myös uintimatka pitenee. Tekniikoiden pääpaino on kylkipotkuissa, selkä ja vapaauinnissa, sekä delfiinipotkuissa.

Tekniikka 2 5-8 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 50 metriä selkäuintia ja vapaauintia, 25 metriä rintauinnin potkuja, delfiinipotkut, kylkipotkut. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 50 metriä rintauintia, 75 metriä selkäuintia ja vapaauintia, 25 metriä delfiinipotkuja potkuja sekä startit ja käännökset. Kurssilla syvennetään entisestään tekniikan opettelua. Vaikka matkat on määritettynä metreinä, ne ovat viitteelliset. Pääavoitteena on teknillisesti hyvä ja oikeaoppinen uinti, joten harjoitteet tapahtuvat lyhkäsillä matkoilla, ettei tekniikka horju. Tekniikan parantuessa myös uintimatka pitenee. Tekniikoiden pääpaino on selkä ja vapaauinnissa sekä delfiinipotkuissa.

Minitekniikkataiturit 4-7 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 25 metriä selkäuintia ja vapaauintia ja rintauinnin potkuja, 50 metriä alkeisselkää ja myyräuintia sekä delfiinipotkut ja rintauinnin käännöksen. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 100 metriä rintauintia, selkäuintia ja vapaauintia lähdöillä ja käännöksillä tai 100 metriä sekauintia sekä 50 metriä delfiinipotkuja. Tähän ryhmään tultaessa uimataito on jo hyvä. Tämän kurssiin jälkeen olet valmis siirtymään kilpauinnin puolelle tai jatkamaan tekniikkataitureihin kartuttamaan osaamistasi. Vaikka kurssi antaa valmiudet kilpauinnin puolelle, ei haittaa, vaikka ei olisi kiinnostunut kilpauinnista. Tällä kurssilla harjoitellaan kaikkia lajeja ja syvennytään tekniikoihin

Tekniikkataituri 6-9 vuotiaille

Lähtötasovaatimus on, että lapsi osaa uida 50 metriä rintauintia, 75 metriä vapaauintia ja selkäuintia sekä 25 metriä delfiinipotkuja. Kurssin tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan 100 metriä rintauintia, selkäuintia ja vapaauintia lähdöillä ja käännöksillä, 50 metriä delfiinipotkuja, 25 metriä perhosuintia tai 200 metriä yhtäjaksoisesti lähdöillä ja käännöksillä sekauintia. Tämän kurssiin jälkeen olet valmis siirtymään kilpauinnin puolelle. Vaikka kurssi antaa valmiudet kilpauinnin puolelle, ei haittaa, vaikka ei olisi kiinnostunut kilpauinnista. Tällä kurssilla harjoitellaan kaikkia lajeja ja syvennytään tekniikoihin. 

Tekniikkataituri

Kun uimataito on hankittu, on mahdollista jatkaa harrastusta tekniikkataitureissa. Tekniikkataituri kurssi valmistaa monipuoliseen uinnin harrastamiseen eri vesiliikuntalajien parissa

Kurssi on suunnattu 6 -11 vuotiaille lapsille ja pääsyvaatimuksena on yli 100 metrin uimataito ja perustekniikat vapaa,- selkä – ja rintauinnista, sekä delfiinipotkusta. 

Kurssi on aina koko kevät – tai syyslukukauden mittainen ja harjoituksia on 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena on oppia uimaan 100 metriä sekauintia hyväksytysti ja vahvistaa uintitekniikoita sekä valmistaa uimaria harjoituskulttuuriin ja uimaan matkaa oikealla tekniikalla.

 

Instagram